Poradnia reumatologiczna

Reumatologia jest dziedziną medycyny obejmującą diagnozowanie oraz leczenie chorób reumatycznych układu kostno-stawowego, czyli m. in. kości, stawów i tkanek okołostawowych. Reumatolog zajmuje się nieurazowymi schorzeniami narządów ruchu, mających charakter zarówno zwyrodnieniowy jak i zapalny. Diagnozuje i leczy również pozastawowe zespoły bólowe związane z narządami ruchu, wybrane zaburzenia metaboliczne (dna moczanowa), czy też schorzenia tkanki łącznej, czyli kolagenozy. 

Choroby leczone w poradni reumatologicznej:

  • reumatoidalne schorzenia stawów i kości,
  • zmiany zwyrodnieniowe stawów, 
  • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
  • toczeń rumieniowaty układowy, 
  • twardzina układowa,
  • dna moczanowa.

W Poradni reumatologicznej konsultowani są pacjenci dorośli.

Nasz zespół

W Przychodni MediQ zabiegi wykonuje kompetentny, doświadczony zespół lekarski :