Prywatność

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przeprowadzanie badań lub udzielanie innych świadczeń zdrowotnych, na zasadach określonych w rozdziale 5 Ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta przez Przychodnia MediQ z siedzibą w 57-100, ul. Adama Mickiewicza 5, Strzelin.
Przyjmuję do wiadomości, iż Przychodnia MediQ z siedzibą w 57-100, ul. Adama Mickiewicza 5, Strzelin, jest administratorem danych osobowych dotyczących mojej osoby dla celów związanych z realizacją świadczeń medycznych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tutejszej placówce w szczególności na przetwarzanie danych związane z udzielaniem świadczenia zdrowotnego oraz jego rozliczeniem.
Wyrażam zgodę na przesłanie dokumentacji medycznej na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.
Oświadczam że jestem osobą pełnoletnią.